Archive for september, 2006

Bloggsøk og -analyse

27. september, 2006

Første dag av roadshowet er over, mange interessante presentasjoner. Mike Thelwall snakket bl.a. om hvordan man kan benytte forskjellige verktøy for å analysere blogginnhold. Han viste hvordan blogganalyse kan brukes for å undersøke hvordan folkeopinionens holdninger endres i forhold til forskjellige fenomener. Ved på bruke blogpulse som har en egen trendsøk som gjør det mulig å søke retrospektivt på bloggernes omtale av et tema på ulike tidspunkt. Den fungerer best på engelske søk, Mikes eksempel var de danske muhammedtegningene, men det er bare å bruke fantasien. Jeg forsøkte å søke på omtaler av folkebibliotek på engelsk og norsk (her søkte jeg bare på “bibliotek”). Som man ser er det relativt jevnlig omtalt, men med noen peaks innimellom.

Lennart Bjørneborn foredro om små verdener i det akademiske webrommet og hvordan forskjellige fag fungerer som broer mellom fag.
Informatikken (computer science) er spesielt interessant som fag siden
det viser seg å fungere som en brobygger. Lennarts doktoravhandling
ligger tilgjengelig fra hans hjemmeside. Selv snakket jeg om metoder i
webinformasjonssøkestudier og eksemplifiserte fra min egen avhandling
(også tilgjengelig i pdf-format på nettet).

Reklamer

Hektisk langhelg

26. september, 2006

Det blir noen hektiske dager framover. I morgen og halve torsdag er andre stopp på Norslis roadshow om metoder for studier av websøking. Der skal jeg holde to foredrag samt ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Resten av torsdagen og fredag er det nordisk bibliometriworkshop, der jeg også er medarrangør og skal holde et innlegg. Så reiser jeg til Berlin på europeisk informasjonsarkitekturkonferanse. Der skal jeg bare suge til meg av innhold og få inspirasjon til undervisningen.

Jeg gleder meg til konferansen, der det er en passe blanding av praktikere og teoretikere. Forhåpentligvis får jeg en mulighet til å snakke med Peter Morville om findability. Jeg regner med å se få presisjonskurver 🙂

Hello world!

26. september, 2006

Dette er den spede begynnelsen på en blogg. Vi får etterhvert se hva slags innhold den får. Jeg ser for meg en blanding av faglig og privat innhold. Raljering over bibliotek- og informasjonsvitenskapen, forskningsrelaterte tanker, musikk- og litteraturmeninger? Vi får se!