Archive for oktober, 2006

Konferanser om informasjonssøking

30. oktober, 2006

Informasjonssøk er et tema som mange innen mitt område er interessert i å forske på. Forskning må formidles til omverdenen og den må diskuteres, drøftes og kritiseres. Til dette formålet er vitenskapelige tidsskrifter og konferanser blant de viktigste møtepunktene mellom fagfolk. Informasjonssøk er et område som det er mange perspektiver på, dette gjenspeiler seg også i de eksisterende konferansene om temaet. Generelt er det to hovedretninger som peker seg ut:

  1. Gjenfinningsfolket. De sysler med «information retrieval». Dette er fagområdet for dem som sysler med indekserings- og lagringssystemene. Det vil si alt fra generelle søkemotorer til gjenfinningssystemer for f.eks. medisinske bilder Konferansebidrag innenfor dette temaet kretser ofte om forbedrede algoritmer for gjenfinning der forskeren forklarer at man har oppnådd bittelitegrann bedre gjenfinningseffektivitet (målt i presisjon og fullstendighet. SIGIR er navnet på den mest kjente konferansen.
  2. Brukerne i fokus-folket som sysler med «information seeking». Her vil du finne folk som er interessert i å studere hvordan informasjonsinnhenting kommer inn som en del av konteksten knyttet til folks dagligliv, arbeidsliv, studieliv etc. I utgangspunktet er disse forskerne ikke så interesserte i systemene, men i hvilke informasjonskilder som brukes (web, bibliografiske baser, andre baser, personlige kontakter, kollegaer, familien etc). ISIC er den mest kjente konferansen som dekker dette.

De siste årene har det i større og større grad blitt etterlyst forsøk på å se disse to tradisjonene i sammenheng. Årets nyskapning på konferansefronten er IIix (som vi elsker akronymer) – Information Interaction in Context, som jeg synes var et veldig godt forsøk på å bringe de to sammen. Drøyt 80 personer var samlet i København for å høre på innlegg om problemer knyttet til utnyttelse av kontekstinformasjon ved informasjonssøk Mange interessante temaer og presentasjoner, Stina Westman fra Helsinki tekniske universitet vant «best paper award» for en studie av bildegjenfinning i journalistisk kontekst. knyttet til utnyttelse av kontekstinformasjon ved informasjonssøk.

I 2008 vil konferansen finne sted i London, forhåpentlig vil vi også kunne arrangere denne typen evenementer i Oslo snart.

Reklamer

Gammel helt i byen

23. oktober, 2006

Urgh! Jeg ser at jeg har gått glipp avBill Drummonds foredrag på Kunstakademiet forrige uke. Jeg skjønner ikke at jeg kan ha oversett det… Uansett, Dagsavisen har et intervju i anledningen. Det ser ut som han endelig betrakter seg selv som kunstner og er gått lei av musikkbransjen. Forøvrig kan jeg anbefale selvbiografien hans, 45!

Hvorfor jeg hater kvinner

12. oktober, 2006

Pere Ubu er et av de få bandene jeg fortsatt har for meg selv, de har holdt på med sin obskure «avant garage» rock i over 30 år, stort sett for en egnere krets. Det nærmeste de har vært en hit var Waiting for Mary fra albumet Cloudland. Den kom i deres mest poppete periode rundt 1990. I Norge er de antakelig mest kjent for å stå bak «Final solution» som Bob Hund oversatte til svensk som Ett fall och en lösning (forøvrig en bra versjon!)

Nå har iallefall Pere Ubu gitt ut ny plate med tittelen «Why I hate women«; tittelen henspiller på at platen er inspirert av boka Jim Thompson aldri skrev («but would have») :).

Platen står som en påle! Fantastisk bra, jeg hadde lest forhåndsomtaler som lovet godt. Typisk nok er mine favoritter de lengste sporene:Texas overture på drøye 6 minutter er veldig vanskelig å beskrive, låta hakker ivei og vokalen til David Thomas er uvanlig – vanligvis er den litt utdragende og strekker seg over et bredt tonespekter, men på sistelåta er den mer, eh, ordinær, nesten snakkende. Et annet spor, Babylonian warehouses, er overraskende joy divisionsk melankolsk såvel i musikk som bilder. I det hele tatt er det mye melankoli i denne plata.

Og: er Caroleen som har fått ei låt her den samme kvinnen som Kathleen og Katherine?

Løp og kjøp – og hvis du er skikkelig fan så kjøper du remixplata også: Why I remix women, som kun fås via Glitterhouse for europeere. Tenker VG-lista er neste jeg!

tonullifisering

9. oktober, 2006

Når Tim Berners Lee etablerte webben på begynnelsen av nittitallet var det for å etablere en plattform for praktisk forskningssamarbeid over grensene; world wide web skulle benyttes for samskriving av tekster. Nå er målet på vei til å nås med wikier og blogger og mentaliteten om at data kan deles har resultert i spennende tjenester som flickr, del.icio.us, citeulike og wikipedia. I Norge er vel fyrtårnet underskog.no , som jo bare er delvis åpen (pluss norsk wikipedia). Andre norske tjenester er av mer lokal art, som bibliotekforeningens wiki Bibliotekreform og forskjellige kurs- og utdanningswikier. Men: kanskje har jeg gått glipp av vesentlige tjeneser? Er det noe som kan rettlede meg til de gode norske eksemplene?

Mat og data og parfyme og bøker og slikt

6. oktober, 2006

I dag fikk jeg tilbud fra Amazon om å kjøpe frokostblanding, jeg skulle til og med få 10 dollar avslag. Verden går stadig framover.

The Fall

5. oktober, 2006

Min gode venn Hans Petter er en stor fan av den britiske gruppa The Fall. De har inntil nylig framstått for meg som uoverkommerlige i og med at de har gitt ut et sted mellom 30 og 50 album og holdt et jevnt (?) kjør siden 1978. Jeg har imidlertid kjøpt enkeltsingler sporadisk samt de siste to skivene deres. Jeg hadde store forhåpninger til øyakonserten deres og de skuffet ikke der. Etter å ha fisket på Ebay en stund greide jeg å få tak i det som jeg har forstått er den ultimate samlingen, den 6doble (?) Peel-boksen deres. Nå har jeg høstferie og har fått tid til å sette den på. Glitrende førsteCD, Hip priest er et høydepunkt. Nå venter 5 til, men det kan hende barna må luftes innimellom.

Stor og liten IA

2. oktober, 2006

På fjorårets EuroIA-konferanse ble det påpekt at det hadde vært liten diskusjon om distinksjonen mellom «stor» og «liten» informasjonsarkitektur i det europeiske miljøet mens dette hadde vært et hett tema i USA. Temaet var heller ikke eksplisitt til debatt i år, men et par av innleggene signaliserer en gryende diskusjon. Blant annet var det i utdanningspanelet stor forskjell på holdningen fra Dorte Madsen ved Copenhagen business school, som påpekte at de utdannet mot den strategiske delen av IA (informasjonshåndtering, langsiktig planlegging mm), mens f.eks. den irske utdanningen i stor grad retter seg mot det mer praktiske ved å strukturere, konstruere, organisere og vedlikeholde nettsteder.

Jeg tror vår egen vei å håndtere IA på må fokusere på kjernen i det vi, som kunnskapsorganisatorer, er best på: innholdsanalyse, klassifikasjon og indeksering samt brukerkunnskap. Dette er uvurderlige verktøy for strukturering og organisering av nettsteder. MEN: som supplement må vi være i stand til å forstå de prosessene og føringene som bedrifter og organisasjoner må forholde seg til når de velger å presentere seg på nettet. Dette er ikke trivielt! Hittil har jeg vært så heldig å få engasjert Mona og Are fra Netliferesearch til å forelese for oss i våre IA-kurs, det har gitt studentene input i form av gode «case-stories» som representerer virkeligheten. Jeg håper på et fortsatt utmerket samarbeid. Det vil antakelig framover også være et betydelig innslag av vevpubliseringsteknikk i «Utforming av nettsteder», men det er også et kurs vi må sørge for er realistisk i forhold til hva slags kunnskaper bibliotekarer primært skal bidra med mht IA og nettstedpublisering. Jeg tror dette først og fremst er på inholdsanalysen, struktur og organiseringsplanet.

EuroIA

2. oktober, 2006

Jeg var, som tidligere nevnt, på EuroIA i helgen. Veldig spennende konferanse med folk fra både praksis- og teorifeltet innen informasjonsarkitektur. To veldig gode keynotepresentasjoner: Peter Morville om ambient findability (ppt-fil) og Steven Pemberton fra W3C om xhtml2 og xforms (html-fil). Særlig interessant fra mitt ståsted var det å høre om hva man skisserer for xhtml2: flere strukturelementer (eget <section>-element og et nytt nivåuavhengig <h>-element), transklusjonsstøtte ved hjelp av xforms, og mer semantikk, ikke i form av nye elementer, men med hjelp av attributter som «role», f.eks. i sammenhengen <p role=»indeks»> for å angi at innholdet i et gitt avsnitt har som formål å være indeks for teksten.

En interessant sesjon handlet om utdanning av informasjonsarkitekter, der fem forskjellige europeiske utdanninger ble presentert. Disse spant fra å ha sitt tilholdssted innen bibliotek- og informasjonsfag, markedshøyskole, ingeniørfag, interaksjonsdesign og human IT. Innleggene bar preg av at utdannerne hadde få felles referanserammer utover isbjørnboka til Rosenfeld og Morville. Det er nok stort behov for mer systematisk nettverksbygging og jeg fikk huket tak i Heiko Haubitz som var panelleder og holder kurs om IA ved B&I-utdanningen ved University College of Dublin, forhåpentligvis vil han samle sammen visittkortene han fikk og tromme sammen noe.
Til slutt fikk jeg også halvannen times tid til å være turist i Berlin og innsikt i elendig informasjonsformidling på jernbanestasjonen i Friedrichstraße…