Archive for november, 2006

Konferanse i Bergen og et sukk om «podcast»

29. november, 2006

I morgen åpner Digital og sosial 2.0, som er en konferanse rettet mot bibliotekarer. Konferansen holdes i Bergen, jeg har dessverre ikke tid til å reise dit, men skal følge med på bloggen deres. De skal visstnok også legge ut podcaster… Hvorfor kan man ikke bare kalle det lydopptak? Jeg skjønner kringkastingsaspektet, men er ikke komfortabel med «pod»-delen av ordet – det er litt for mye produktplassering ved det. Er webkringkasting et bedre ord? Noen bedre?

Reklamer

Folksonomier i bibliotekkataloger

22. november, 2006

De siste par dagene har det vært debatt om Bibliotek 2.0 på postlisten Biblioteknorge. Det er flott. Et av temaene som har vært diskutert er verdien av å berike (eller forkludre, avhengig av øynene som ser…) katalogene med brukerskapte emneord. Jeg synes det er en spennende ide, som potensielt kan åpne for både økt spesifisitet og uttømmenhet i indekseringen. Men, bare som et tillegg til et kontrollert vokabular.

Konsekvenser av at man innfører en folksonomi i bibliotekkatalogen er bl.a. økt presisjon og fullstendighet i gjenfinningen, men også at det legger til rette for økt serendipitet… Med serendipitet mener jeg her «det å tilfredsstille et informasjonsbehov ved en tilfeldighet». Dette fordi brukerskapt indeksering realiserer nye assosiasjoner mellom dokumentene beskrevet i katalogen. Mot det har det blitt argumentert at man også øker potensialet for at brukerne av katalogen roter seg bort. Her er det mat for forskning!

Hovedutfordringen er å etablere et system med stor nok mengde brukere og indekstermer først…

Bloggnavn: æres den som æres bør

16. november, 2006

Jeg liker å more meg med ordspill og uttrykk, noen ganger blir de bra andre ganger for utspekulerte og av og til skikkelig dårlige. Vennene mine tolerer stor sett dette. Navnet på denne bloggen er imidlertd ikke suget av eget bryst, det er Unni Knutsen som uforvarende kom opp med det i et eller annet møte (antakelig i forbindelse med Kunnskapsorganisasjonsdagene). Tittelen sa: Now I wanna be your blog og dermed ble det sånn 🙂

Egen blogg for kunnskapsorganisasjonsdagene

14. november, 2006

Vi har opprettet en egen blogg for kunnskapsorganisasjonsdagene på http://korg20.wordpress.com!

Kunnskapsorganisasjon 2.0 med Peter Morville

10. november, 2006

Den 25. og 26. januar 2007 arrangerer vi årets kunnskapsorganisasjonsdager ved Høgskolen i Oslo og vi har vært så heldige å få Peter Morville som vår hovedtaler. Temaet for dagene blir Bibliotek 2.0 noe som forhåpentlig vil være av interesse for mange.

Morville, som er utdannet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er mest kjent som medforfatter på «isbjørnboka», Information architecture for the World Wide Web, som er den mest kjente boka om dette temaet. I den tredje utgaven av boka tar han spesielt for seg utfordringene vi møter med innføring av folksonomier, sosial navigasjon og andre tonullfenomener. Han har også skrevet boka «Ambient findability«, om problemer knyttet til navigasjon og gjenfinnbarhet på World Wide Web.

Konferansen dreier seg om hvordan vi kan utnytte tonullteknologier til å lage bedre biblioteksystemer og vi vil vise eksempler på dette. Mer detaljer om program, andre innledere og påmeldingsinformasjon kommer snart på JBIs konferansesider.

Spennende nytt om bibliotekfaglige utdanninger

9. november, 2006

Spennende ting skjer innenfor utdanninger innen bibliotek- og informasjonsvitenskap. Bibliotek- og informasjonsstudiene ved HiO har, som andre institusjon i Norge, blitt koordinator for en Erasmus Mundus-mastergrad! Mastergraden er utviklet i samarbeid med universitetene i Parma og Tallin. Navnet er DILL – International Master in Digital Library Learning. Denne typen mastergrader er primært rettet mot studenter fra «tredjeland» (utenfor EU/EFTA), men 10 av 30 plasser er tilgjengelig for europeiske studenter.

Ved Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (den gamle Bibliotekhögskolan) i Borås skjer det også spennende ting, i forbindelse med deres tilpasning til Bologna-prosessen (dvs. at europeiske utdanninger skal struktureres likt i form av treårige bachelor og toårige mastergrader) vil de tilby tre ulike bachelorgrader: en tradisjonell bibliotekarutdanning, en utdanning til «informationsspesialist» og en for «verksamhetsinriktad informationsarkitekt». Dette blir det spennende å følge! Jeg tror dette er en vei som er mer tilpasset den nye tid enn HiOs veldig institusjonstilpassede løp (med egne utdanninger for arkiv, bibliotek og museum). Men kom gjerne med motinnlegg!

Hale: i Borås blir det også tilbudt en mastergrad, den vil være felles uavhengig av hvilken bachelorretning man har valgt.