Archive for april, 2008

David og Dewey

21. april, 2008

David Weinberger om Melvil Dewey

På emnekartkonferansen hadde David Weinberger et veldig engasjerende og morsomt innlegg om World Wide Web, informasjonsoverflod og forsøk på å kontrollere dette.  Weinberger er svært skeptisk til (more…)

Reklamer