Archive for the ‘bibliotek 2.0’ Category

Tonull under press

28. februar, 2007

Chris Eriksen avslutter sin siste leder av Bok og bibliotek med «Boikott Bibliotek 2.0!», før han ønsker Syphilia Morgenstierne velkommen. (more…)

Reklamer

Tagging i Amazon versus Librarything

27. februar, 2007

Tor har tipset meg om et innlegg på Librarythings blogg. Tim Spalding har gjort en sammenlikning av tagging på Librarything (LT) og Amazon (den amerikanske utgaven, tagging er ikke støttet i andre utgaver).  (more…)

Programmet for kunnskapsorganisasjonsdagene

8. desember, 2006

Nå er programmet for kunnskapsorganisasjonsdagene annonsert. Spesielt interessant blir det selvsagt å høre Peter Morville som skal snakke om findability og bibliotek. Ellers håper jeg det blir en god oppfølging av emner som også ble tatt opp på Digital og sosial krydret med gode eksempler på hvordan bibliotekene og sluttbrukerne kan møtes digitalt.

Konferanse i Bergen og et sukk om «podcast»

29. november, 2006

I morgen åpner Digital og sosial 2.0, som er en konferanse rettet mot bibliotekarer. Konferansen holdes i Bergen, jeg har dessverre ikke tid til å reise dit, men skal følge med på bloggen deres. De skal visstnok også legge ut podcaster… Hvorfor kan man ikke bare kalle det lydopptak? Jeg skjønner kringkastingsaspektet, men er ikke komfortabel med «pod»-delen av ordet – det er litt for mye produktplassering ved det. Er webkringkasting et bedre ord? Noen bedre?

Folksonomier i bibliotekkataloger

22. november, 2006

De siste par dagene har det vært debatt om Bibliotek 2.0 på postlisten Biblioteknorge. Det er flott. Et av temaene som har vært diskutert er verdien av å berike (eller forkludre, avhengig av øynene som ser…) katalogene med brukerskapte emneord. Jeg synes det er en spennende ide, som potensielt kan åpne for både økt spesifisitet og uttømmenhet i indekseringen. Men, bare som et tillegg til et kontrollert vokabular.

Konsekvenser av at man innfører en folksonomi i bibliotekkatalogen er bl.a. økt presisjon og fullstendighet i gjenfinningen, men også at det legger til rette for økt serendipitet… Med serendipitet mener jeg her «det å tilfredsstille et informasjonsbehov ved en tilfeldighet». Dette fordi brukerskapt indeksering realiserer nye assosiasjoner mellom dokumentene beskrevet i katalogen. Mot det har det blitt argumentert at man også øker potensialet for at brukerne av katalogen roter seg bort. Her er det mat for forskning!

Hovedutfordringen er å etablere et system med stor nok mengde brukere og indekstermer først…

Egen blogg for kunnskapsorganisasjonsdagene

14. november, 2006

Vi har opprettet en egen blogg for kunnskapsorganisasjonsdagene på http://korg20.wordpress.com!

Kunnskapsorganisasjon 2.0 med Peter Morville

10. november, 2006

Den 25. og 26. januar 2007 arrangerer vi årets kunnskapsorganisasjonsdager ved Høgskolen i Oslo og vi har vært så heldige å få Peter Morville som vår hovedtaler. Temaet for dagene blir Bibliotek 2.0 noe som forhåpentlig vil være av interesse for mange.

Morville, som er utdannet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er mest kjent som medforfatter på «isbjørnboka», Information architecture for the World Wide Web, som er den mest kjente boka om dette temaet. I den tredje utgaven av boka tar han spesielt for seg utfordringene vi møter med innføring av folksonomier, sosial navigasjon og andre tonullfenomener. Han har også skrevet boka «Ambient findability«, om problemer knyttet til navigasjon og gjenfinnbarhet på World Wide Web.

Konferansen dreier seg om hvordan vi kan utnytte tonullteknologier til å lage bedre biblioteksystemer og vi vil vise eksempler på dette. Mer detaljer om program, andre innledere og påmeldingsinformasjon kommer snart på JBIs konferansesider.