Archive for the ‘bibliotek- og informasjonsvitenskap’ Category

Emnekart og bibliotek

23. februar, 2008

Emnekartkonferansen TM2008 har et interessant program for bibliotekarer, i tillegg til en egen tutorial blir det interessante innlegg om sammenhengen mellom emnekart, Marc og FRBR. Jeg ser fram til å se praktiske eksempler på hvordan man kan ta i bruk emnekart i biblioteksammenheng. (more…)

Reklamer

Hva er bibliotek- og informasjonsvitenskap 2, case: HiO

11. september, 2007

Høgskolen i Oslos bacheorutdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap har en bred fagportefølge og har så lenge jeg har vært tilknyttet den (og det nærmer seg skremmende nok 20 år) vært dominert av tre faggrupper, riktignok under forskjellige betegnelser gjennom årene, men med noenlunde samme innhold. La oss for enkelthets skyld kalle dem administrasjon-, kunnskapsorganisasjon- og litteraturgruppa. (more…)

Emnekart 07

26. mars, 2007

Jeg var på konferanse forrige uke, Topic Maps 2007. Der ble det presentert mange forslag til nyttig bruk av emnekart, i f.eks. bekjempelse av terrorister og issmelting… (more…)

Hva er bibliotek- og informasjonsvitenskap 1: utdanningsnavn

1. mars, 2007

Jeg har blitt forespurt om å skrive en spalte i Bibliotekforum som skal ta for seg nyheter i norsk bibliotekforskning. Det er selvsagt hyggelig å bli spurt og jeg har takket ja (og kommer nok til å forbanne meg selv de dagene jeg sliter med deadline).

(more…)