Archive for the ‘folksonomier’ Category

Tagging i Amazon versus Librarything

27. februar, 2007

Tor har tipset meg om et innlegg på Librarythings blogg. Tim Spalding har gjort en sammenlikning av tagging på Librarything (LT) og Amazon (den amerikanske utgaven, tagging er ikke støttet i andre utgaver).  (more…)

Reklamer

Folksonomier i bibliotekkataloger

22. november, 2006

De siste par dagene har det vært debatt om Bibliotek 2.0 på postlisten Biblioteknorge. Det er flott. Et av temaene som har vært diskutert er verdien av å berike (eller forkludre, avhengig av øynene som ser…) katalogene med brukerskapte emneord. Jeg synes det er en spennende ide, som potensielt kan åpne for både økt spesifisitet og uttømmenhet i indekseringen. Men, bare som et tillegg til et kontrollert vokabular.

Konsekvenser av at man innfører en folksonomi i bibliotekkatalogen er bl.a. økt presisjon og fullstendighet i gjenfinningen, men også at det legger til rette for økt serendipitet… Med serendipitet mener jeg her «det å tilfredsstille et informasjonsbehov ved en tilfeldighet». Dette fordi brukerskapt indeksering realiserer nye assosiasjoner mellom dokumentene beskrevet i katalogen. Mot det har det blitt argumentert at man også øker potensialet for at brukerne av katalogen roter seg bort. Her er det mat for forskning!

Hovedutfordringen er å etablere et system med stor nok mengde brukere og indekstermer først…