Archive for the ‘informasjonsarkitektur’ Category

David og Dewey

21. april, 2008

David Weinberger om Melvil Dewey

På emnekartkonferansen hadde David Weinberger et veldig engasjerende og morsomt innlegg om World Wide Web, informasjonsoverflod og forsøk på å kontrollere dette.  Weinberger er svært skeptisk til (more…)

Reklamer

Født til los?

28. mars, 2007

Det ser ut som LivITs etterfølger går under prosjektnavnet Los (obs PDF). Formålet med Los er å tilby en sømløs tjenesteportal fra offentlig forvaltning. (more…)

Utdanning i informasjonsarkitektur

2. mars, 2007

Högskolan i Borås har nå annonsert sin utdanning i informasjonsarkitektur, det er et samarbeid mellom Institutionen för data- och affärsvetenskap og Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan.

Kunnskapsorganisasjon 2.0 med Peter Morville

10. november, 2006

Den 25. og 26. januar 2007 arrangerer vi årets kunnskapsorganisasjonsdager ved Høgskolen i Oslo og vi har vært så heldige å få Peter Morville som vår hovedtaler. Temaet for dagene blir Bibliotek 2.0 noe som forhåpentlig vil være av interesse for mange.

Morville, som er utdannet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er mest kjent som medforfatter på «isbjørnboka», Information architecture for the World Wide Web, som er den mest kjente boka om dette temaet. I den tredje utgaven av boka tar han spesielt for seg utfordringene vi møter med innføring av folksonomier, sosial navigasjon og andre tonullfenomener. Han har også skrevet boka «Ambient findability«, om problemer knyttet til navigasjon og gjenfinnbarhet på World Wide Web.

Konferansen dreier seg om hvordan vi kan utnytte tonullteknologier til å lage bedre biblioteksystemer og vi vil vise eksempler på dette. Mer detaljer om program, andre innledere og påmeldingsinformasjon kommer snart på JBIs konferansesider.

Stor og liten IA

2. oktober, 2006

På fjorårets EuroIA-konferanse ble det påpekt at det hadde vært liten diskusjon om distinksjonen mellom «stor» og «liten» informasjonsarkitektur i det europeiske miljøet mens dette hadde vært et hett tema i USA. Temaet var heller ikke eksplisitt til debatt i år, men et par av innleggene signaliserer en gryende diskusjon. Blant annet var det i utdanningspanelet stor forskjell på holdningen fra Dorte Madsen ved Copenhagen business school, som påpekte at de utdannet mot den strategiske delen av IA (informasjonshåndtering, langsiktig planlegging mm), mens f.eks. den irske utdanningen i stor grad retter seg mot det mer praktiske ved å strukturere, konstruere, organisere og vedlikeholde nettsteder.

Jeg tror vår egen vei å håndtere IA på må fokusere på kjernen i det vi, som kunnskapsorganisatorer, er best på: innholdsanalyse, klassifikasjon og indeksering samt brukerkunnskap. Dette er uvurderlige verktøy for strukturering og organisering av nettsteder. MEN: som supplement må vi være i stand til å forstå de prosessene og føringene som bedrifter og organisasjoner må forholde seg til når de velger å presentere seg på nettet. Dette er ikke trivielt! Hittil har jeg vært så heldig å få engasjert Mona og Are fra Netliferesearch til å forelese for oss i våre IA-kurs, det har gitt studentene input i form av gode «case-stories» som representerer virkeligheten. Jeg håper på et fortsatt utmerket samarbeid. Det vil antakelig framover også være et betydelig innslag av vevpubliseringsteknikk i «Utforming av nettsteder», men det er også et kurs vi må sørge for er realistisk i forhold til hva slags kunnskaper bibliotekarer primært skal bidra med mht IA og nettstedpublisering. Jeg tror dette først og fremst er på inholdsanalysen, struktur og organiseringsplanet.

EuroIA

2. oktober, 2006

Jeg var, som tidligere nevnt, på EuroIA i helgen. Veldig spennende konferanse med folk fra både praksis- og teorifeltet innen informasjonsarkitektur. To veldig gode keynotepresentasjoner: Peter Morville om ambient findability (ppt-fil) og Steven Pemberton fra W3C om xhtml2 og xforms (html-fil). Særlig interessant fra mitt ståsted var det å høre om hva man skisserer for xhtml2: flere strukturelementer (eget <section>-element og et nytt nivåuavhengig <h>-element), transklusjonsstøtte ved hjelp av xforms, og mer semantikk, ikke i form av nye elementer, men med hjelp av attributter som «role», f.eks. i sammenhengen <p role=»indeks»> for å angi at innholdet i et gitt avsnitt har som formål å være indeks for teksten.

En interessant sesjon handlet om utdanning av informasjonsarkitekter, der fem forskjellige europeiske utdanninger ble presentert. Disse spant fra å ha sitt tilholdssted innen bibliotek- og informasjonsfag, markedshøyskole, ingeniørfag, interaksjonsdesign og human IT. Innleggene bar preg av at utdannerne hadde få felles referanserammer utover isbjørnboka til Rosenfeld og Morville. Det er nok stort behov for mer systematisk nettverksbygging og jeg fikk huket tak i Heiko Haubitz som var panelleder og holder kurs om IA ved B&I-utdanningen ved University College of Dublin, forhåpentligvis vil han samle sammen visittkortene han fikk og tromme sammen noe.
Til slutt fikk jeg også halvannen times tid til å være turist i Berlin og innsikt i elendig informasjonsformidling på jernbanestasjonen i Friedrichstraße…

Hektisk langhelg

26. september, 2006

Det blir noen hektiske dager framover. I morgen og halve torsdag er andre stopp på Norslis roadshow om metoder for studier av websøking. Der skal jeg holde to foredrag samt ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Resten av torsdagen og fredag er det nordisk bibliometriworkshop, der jeg også er medarrangør og skal holde et innlegg. Så reiser jeg til Berlin på europeisk informasjonsarkitekturkonferanse. Der skal jeg bare suge til meg av innhold og få inspirasjon til undervisningen.

Jeg gleder meg til konferansen, der det er en passe blanding av praktikere og teoretikere. Forhåpentligvis får jeg en mulighet til å snakke med Peter Morville om findability. Jeg regner med å se få presisjonskurver 🙂