Archive for the ‘informasjonsvitenskap’ Category

Emnekart 07

26. mars, 2007

Jeg var på konferanse forrige uke, Topic Maps 2007. Der ble det presentert mange forslag til nyttig bruk av emnekart, i f.eks. bekjempelse av terrorister og issmelting… (more…)

Reklamer

Hva er bibliotek- og informasjonsvitenskap 1: utdanningsnavn

1. mars, 2007

Jeg har blitt forespurt om å skrive en spalte i Bibliotekforum som skal ta for seg nyheter i norsk bibliotekforskning. Det er selvsagt hyggelig å bli spurt og jeg har takket ja (og kommer nok til å forbanne meg selv de dagene jeg sliter med deadline).

(more…)

Spennende nytt om bibliotekfaglige utdanninger

9. november, 2006

Spennende ting skjer innenfor utdanninger innen bibliotek- og informasjonsvitenskap. Bibliotek- og informasjonsstudiene ved HiO har, som andre institusjon i Norge, blitt koordinator for en Erasmus Mundus-mastergrad! Mastergraden er utviklet i samarbeid med universitetene i Parma og Tallin. Navnet er DILL – International Master in Digital Library Learning. Denne typen mastergrader er primært rettet mot studenter fra «tredjeland» (utenfor EU/EFTA), men 10 av 30 plasser er tilgjengelig for europeiske studenter.

Ved Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (den gamle Bibliotekhögskolan) i Borås skjer det også spennende ting, i forbindelse med deres tilpasning til Bologna-prosessen (dvs. at europeiske utdanninger skal struktureres likt i form av treårige bachelor og toårige mastergrader) vil de tilby tre ulike bachelorgrader: en tradisjonell bibliotekarutdanning, en utdanning til «informationsspesialist» og en for «verksamhetsinriktad informationsarkitekt». Dette blir det spennende å følge! Jeg tror dette er en vei som er mer tilpasset den nye tid enn HiOs veldig institusjonstilpassede løp (med egne utdanninger for arkiv, bibliotek og museum). Men kom gjerne med motinnlegg!

Hale: i Borås blir det også tilbudt en mastergrad, den vil være felles uavhengig av hvilken bachelorretning man har valgt.

Konferanser om informasjonssøking

30. oktober, 2006

Informasjonssøk er et tema som mange innen mitt område er interessert i å forske på. Forskning må formidles til omverdenen og den må diskuteres, drøftes og kritiseres. Til dette formålet er vitenskapelige tidsskrifter og konferanser blant de viktigste møtepunktene mellom fagfolk. Informasjonssøk er et område som det er mange perspektiver på, dette gjenspeiler seg også i de eksisterende konferansene om temaet. Generelt er det to hovedretninger som peker seg ut:

  1. Gjenfinningsfolket. De sysler med «information retrieval». Dette er fagområdet for dem som sysler med indekserings- og lagringssystemene. Det vil si alt fra generelle søkemotorer til gjenfinningssystemer for f.eks. medisinske bilder Konferansebidrag innenfor dette temaet kretser ofte om forbedrede algoritmer for gjenfinning der forskeren forklarer at man har oppnådd bittelitegrann bedre gjenfinningseffektivitet (målt i presisjon og fullstendighet. SIGIR er navnet på den mest kjente konferansen.
  2. Brukerne i fokus-folket som sysler med «information seeking». Her vil du finne folk som er interessert i å studere hvordan informasjonsinnhenting kommer inn som en del av konteksten knyttet til folks dagligliv, arbeidsliv, studieliv etc. I utgangspunktet er disse forskerne ikke så interesserte i systemene, men i hvilke informasjonskilder som brukes (web, bibliografiske baser, andre baser, personlige kontakter, kollegaer, familien etc). ISIC er den mest kjente konferansen som dekker dette.

De siste årene har det i større og større grad blitt etterlyst forsøk på å se disse to tradisjonene i sammenheng. Årets nyskapning på konferansefronten er IIix (som vi elsker akronymer) – Information Interaction in Context, som jeg synes var et veldig godt forsøk på å bringe de to sammen. Drøyt 80 personer var samlet i København for å høre på innlegg om problemer knyttet til utnyttelse av kontekstinformasjon ved informasjonssøk Mange interessante temaer og presentasjoner, Stina Westman fra Helsinki tekniske universitet vant «best paper award» for en studie av bildegjenfinning i journalistisk kontekst. knyttet til utnyttelse av kontekstinformasjon ved informasjonssøk.

I 2008 vil konferansen finne sted i London, forhåpentlig vil vi også kunne arrangere denne typen evenementer i Oslo snart.