Archive for the ‘konferanser’ Category

David Weinberger og Alex Wright kommer til Norge

3. januar, 2008

årets internasjonale emnekartkonferanse som holdes i Oslo 2.-4. april har de klart å skaffe et par godbiter som hovedtalere. David Weinberger, tidligere filosofiprofessor nå webguru som blant annet har skrevet boka «Everything is miscellaneous» og kjent som en veldig god foredragsholder er nok det største trekkplasteret. Jeg tror det vil bli like spennende å høre på Alex Wright – informasjonsarkitekt med bibliotekarbakgrunn som nylig utga (more…)

Reklamer