Archive for the ‘kunnskapsorganisering’ Category

David og Dewey

21. april, 2008

David Weinberger om Melvil Dewey

På emnekartkonferansen hadde David Weinberger et veldig engasjerende og morsomt innlegg om World Wide Web, informasjonsoverflod og forsøk på å kontrollere dette.  Weinberger er svært skeptisk til (more…)

Reklamer

David Weinberger og Alex Wright kommer til Norge

3. januar, 2008

årets internasjonale emnekartkonferanse som holdes i Oslo 2.-4. april har de klart å skaffe et par godbiter som hovedtalere. David Weinberger, tidligere filosofiprofessor nå webguru som blant annet har skrevet boka «Everything is miscellaneous» og kjent som en veldig god foredragsholder er nok det største trekkplasteret. Jeg tror det vil bli like spennende å høre på Alex Wright – informasjonsarkitekt med bibliotekarbakgrunn som nylig utga (more…)

Født til los?

28. mars, 2007

Det ser ut som LivITs etterfølger går under prosjektnavnet Los (obs PDF). Formålet med Los er å tilby en sømløs tjenesteportal fra offentlig forvaltning. (more…)

Emnekart 07

26. mars, 2007

Jeg var på konferanse forrige uke, Topic Maps 2007. Der ble det presentert mange forslag til nyttig bruk av emnekart, i f.eks. bekjempelse av terrorister og issmelting… (more…)

Programmet for kunnskapsorganisasjonsdagene

8. desember, 2006

Nå er programmet for kunnskapsorganisasjonsdagene annonsert. Spesielt interessant blir det selvsagt å høre Peter Morville som skal snakke om findability og bibliotek. Ellers håper jeg det blir en god oppfølging av emner som også ble tatt opp på Digital og sosial krydret med gode eksempler på hvordan bibliotekene og sluttbrukerne kan møtes digitalt.

Kunnskapsorganisasjon 2.0 med Peter Morville

10. november, 2006

Den 25. og 26. januar 2007 arrangerer vi årets kunnskapsorganisasjonsdager ved Høgskolen i Oslo og vi har vært så heldige å få Peter Morville som vår hovedtaler. Temaet for dagene blir Bibliotek 2.0 noe som forhåpentlig vil være av interesse for mange.

Morville, som er utdannet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er mest kjent som medforfatter på «isbjørnboka», Information architecture for the World Wide Web, som er den mest kjente boka om dette temaet. I den tredje utgaven av boka tar han spesielt for seg utfordringene vi møter med innføring av folksonomier, sosial navigasjon og andre tonullfenomener. Han har også skrevet boka «Ambient findability«, om problemer knyttet til navigasjon og gjenfinnbarhet på World Wide Web.

Konferansen dreier seg om hvordan vi kan utnytte tonullteknologier til å lage bedre biblioteksystemer og vi vil vise eksempler på dette. Mer detaljer om program, andre innledere og påmeldingsinformasjon kommer snart på JBIs konferansesider.