Archive for the ‘norslis’ Category

Hektisk langhelg

26. september, 2006

Det blir noen hektiske dager framover. I morgen og halve torsdag er andre stopp på Norslis roadshow om metoder for studier av websøking. Der skal jeg holde to foredrag samt ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Resten av torsdagen og fredag er det nordisk bibliometriworkshop, der jeg også er medarrangør og skal holde et innlegg. Så reiser jeg til Berlin på europeisk informasjonsarkitekturkonferanse. Der skal jeg bare suge til meg av innhold og få inspirasjon til undervisningen.

Jeg gleder meg til konferansen, der det er en passe blanding av praktikere og teoretikere. Forhåpentligvis får jeg en mulighet til å snakke med Peter Morville om findability. Jeg regner med å se få presisjonskurver 🙂

Reklamer