Archive for the ‘undervisning’ Category

Stor og liten IA

2. oktober, 2006

På fjorårets EuroIA-konferanse ble det påpekt at det hadde vært liten diskusjon om distinksjonen mellom «stor» og «liten» informasjonsarkitektur i det europeiske miljøet mens dette hadde vært et hett tema i USA. Temaet var heller ikke eksplisitt til debatt i år, men et par av innleggene signaliserer en gryende diskusjon. Blant annet var det i utdanningspanelet stor forskjell på holdningen fra Dorte Madsen ved Copenhagen business school, som påpekte at de utdannet mot den strategiske delen av IA (informasjonshåndtering, langsiktig planlegging mm), mens f.eks. den irske utdanningen i stor grad retter seg mot det mer praktiske ved å strukturere, konstruere, organisere og vedlikeholde nettsteder.

Jeg tror vår egen vei å håndtere IA på må fokusere på kjernen i det vi, som kunnskapsorganisatorer, er best på: innholdsanalyse, klassifikasjon og indeksering samt brukerkunnskap. Dette er uvurderlige verktøy for strukturering og organisering av nettsteder. MEN: som supplement må vi være i stand til å forstå de prosessene og føringene som bedrifter og organisasjoner må forholde seg til når de velger å presentere seg på nettet. Dette er ikke trivielt! Hittil har jeg vært så heldig å få engasjert Mona og Are fra Netliferesearch til å forelese for oss i våre IA-kurs, det har gitt studentene input i form av gode «case-stories» som representerer virkeligheten. Jeg håper på et fortsatt utmerket samarbeid. Det vil antakelig framover også være et betydelig innslag av vevpubliseringsteknikk i «Utforming av nettsteder», men det er også et kurs vi må sørge for er realistisk i forhold til hva slags kunnskaper bibliotekarer primært skal bidra med mht IA og nettstedpublisering. Jeg tror dette først og fremst er på inholdsanalysen, struktur og organiseringsplanet.

Reklamer

Hektisk langhelg

26. september, 2006

Det blir noen hektiske dager framover. I morgen og halve torsdag er andre stopp på Norslis roadshow om metoder for studier av websøking. Der skal jeg holde to foredrag samt ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Resten av torsdagen og fredag er det nordisk bibliometriworkshop, der jeg også er medarrangør og skal holde et innlegg. Så reiser jeg til Berlin på europeisk informasjonsarkitekturkonferanse. Der skal jeg bare suge til meg av innhold og få inspirasjon til undervisningen.

Jeg gleder meg til konferansen, der det er en passe blanding av praktikere og teoretikere. Forhåpentligvis får jeg en mulighet til å snakke med Peter Morville om findability. Jeg regner med å se få presisjonskurver 🙂