Archive for the ‘utdanning’ Category

Internasjonalisering og revidering

15. mai, 2007

Som tidligere nevnt starter vi opp en ny internasjonal master i digitale bibliotek ved avdelingen til høsten. Nå er vi i full gang med å planlegge innholdet og jeg skal ha ansvaret for kurset digitale dokumenter. (more…)

Reklamer

Utdanning i informasjonsarkitektur

2. mars, 2007

Högskolan i Borås har nå annonsert sin utdanning i informasjonsarkitektur, det er et samarbeid mellom Institutionen för data- och affärsvetenskap og Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan.

Hva er bibliotek- og informasjonsvitenskap 1: utdanningsnavn

1. mars, 2007

Jeg har blitt forespurt om å skrive en spalte i Bibliotekforum som skal ta for seg nyheter i norsk bibliotekforskning. Det er selvsagt hyggelig å bli spurt og jeg har takket ja (og kommer nok til å forbanne meg selv de dagene jeg sliter med deadline).

(more…)