Archive for the ‘web’ Category

David og Dewey

21. april, 2008

David Weinberger om Melvil Dewey

På emnekartkonferansen hadde David Weinberger et veldig engasjerende og morsomt innlegg om World Wide Web, informasjonsoverflod og forsøk på å kontrollere dette.  Weinberger er svært skeptisk til (more…)

Reklamer

Født til los?

28. mars, 2007

Det ser ut som LivITs etterfølger går under prosjektnavnet Los (obs PDF). Formålet med Los er å tilby en sømløs tjenesteportal fra offentlig forvaltning. (more…)

tonullifisering

9. oktober, 2006

Når Tim Berners Lee etablerte webben på begynnelsen av nittitallet var det for å etablere en plattform for praktisk forskningssamarbeid over grensene; world wide web skulle benyttes for samskriving av tekster. Nå er målet på vei til å nås med wikier og blogger og mentaliteten om at data kan deles har resultert i spennende tjenester som flickr, del.icio.us, citeulike og wikipedia. I Norge er vel fyrtårnet underskog.no , som jo bare er delvis åpen (pluss norsk wikipedia). Andre norske tjenester er av mer lokal art, som bibliotekforeningens wiki Bibliotekreform og forskjellige kurs- og utdanningswikier. Men: kanskje har jeg gått glipp av vesentlige tjeneser? Er det noe som kan rettlede meg til de gode norske eksemplene?

Bloggsøk og -analyse

27. september, 2006

Første dag av roadshowet er over, mange interessante presentasjoner. Mike Thelwall snakket bl.a. om hvordan man kan benytte forskjellige verktøy for å analysere blogginnhold. Han viste hvordan blogganalyse kan brukes for å undersøke hvordan folkeopinionens holdninger endres i forhold til forskjellige fenomener. Ved på bruke blogpulse som har en egen trendsøk som gjør det mulig å søke retrospektivt på bloggernes omtale av et tema på ulike tidspunkt. Den fungerer best på engelske søk, Mikes eksempel var de danske muhammedtegningene, men det er bare å bruke fantasien. Jeg forsøkte å søke på omtaler av folkebibliotek på engelsk og norsk (her søkte jeg bare på “bibliotek”). Som man ser er det relativt jevnlig omtalt, men med noen peaks innimellom.

Lennart Bjørneborn foredro om små verdener i det akademiske webrommet og hvordan forskjellige fag fungerer som broer mellom fag.
Informatikken (computer science) er spesielt interessant som fag siden
det viser seg å fungere som en brobygger. Lennarts doktoravhandling
ligger tilgjengelig fra hans hjemmeside. Selv snakket jeg om metoder i
webinformasjonssøkestudier og eksemplifiserte fra min egen avhandling
(også tilgjengelig i pdf-format på nettet).